Własność, Księgi Wieczyste

  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • opróżnienie i wydanie lokalu,
  • służebności gruntowe, służebności przesyłu,
  • zasiedzenie własności,
  • wpis w księdze wieczystej,
  • usunięcie niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • inne
DO GÓRY