Prawo administracyjne

  • świadczenia 500 +,
  • odwołania od decyzji,
  • zażalenia na postanowienia administracyjne,
  • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji),
  • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania),
  • reprezentacja na każdym etapie sprawy - od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA),
  • inne
DO GÓRY