Prawo pracy

  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, ekwiwalent za urlop, diety,
  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o mobbing,
  • odszkodowanie za wypadek przy pracy,
  • inne
DO GÓRY