Prawo spółek

  • zakładanie spółek, przekształcanie ich, rozwiązywanie i likwidacja - przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (projektów uchwał, aktów założycielskich spółek, zmian umów spółek, ustalania z notariuszami terminów podpisania aktów i ostatecznej treści tych aktów oraz ich rejestracji w KRS).
  • sprawy ze stosunków pomiędzy wspólnikami, wspólnikami i spółką (np. o uchylenie uchwały wspólników lub akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy, o wyłączenie wspólnika).
  • inne
DO GÓRY