Prawo zobowiązań

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • windykacja wierzytelności,
  • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
  • roszczenia związane z gwarancją i rękojmią,
  • roszczenia wynikające z umów przedwstępnych,
  • odszkodowania za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne itp.
  • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej,
  • sprawy z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych (np. Ultimo, Prokura, Best I) oraz firm windykacyjnych (np. Kruk SA)
  • zwalczanie przedawnionych długów
  • inne
DO GÓRY